آموزش سیستم اعلام حریق (۱)

0
13
سیستم‌های اعلام حریق از جنبه‌های مختلفی، که در زیر به آنها اشاره می‌شود، تقسیم بندی می‌شوند:

از نظر حفاظتی سیستم‌های اعلام حریق به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف - حفاظت جان اشخاص

ب - حفاظت از اموال

اکثر سیستم‌ها طوری طراحی می‌شوند که هر دو هدف را تأمین می‌کنند.

از نظرنحوه اطلاع رسانی این سیستم‌ها به دو نوع انفرادی و مرکزی تقسیم می‌شوند:

الف - سیستم اعلام حریق انفرادی: منظور از سیستم اعلام حریق انفرادی سیستمی است که وقوع آتش را در محل آن حس می‌کند و در همان محل با لامپ چشمک زن و صدای آژیربه اعلام حریق می‌پردازد.

ب - سیستم‌های اعلام حریق مرکزی: دراین سیستم‌ها در همان لحظات اولیه حریق، محل آن شناسایی واطلاعات به تابلوی کنترل مرکزی ارسال می‌گردد وتوسط آژیر، ساکنین از بروزحریق مطلع می‌شوند. همچنین به وسیله تلفن به مرکز آتش نشانی خبر داده می‌شود. در این نوع از سیستم‌های اعلام حریق، قسمت‌هایی از ساختمان جهت نصب آشکارسازها و شستی‌ها در نظر گرفته می‌شود و سیستم اصلی در یک محل مشخص و کاملاً در دسترس نصب می‌گردد، به طوری که در صورت وقوع آتش سوزی در محل، یکی از آشکارسازهای سیستم اعلام حریق به صدا در می‌آید و محل آن را از طریق لامپی که روی دستگاه مرکزی روشن می‌شود، اعلام می‌کند. سیستم‌های اعلام حریق مرکزی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
  • سیستم‌های دستی:
در سیستم‌های دستی، شستی اعلام حریق تنها وسیله اعلام حریق است. در واقع کار تشخیص حریق در این گونه سیستم‌ها، فقط به انسان سپرده شده است و در مکا نهایی که انسان حضور ندارد، کاربردی نخواهد داشت.
  • سیستم‌های اتوماتیک:
  این‌ها، بر خلاف سیستم‌های دستی وابستگی کمتری به تشخیص انسان دارند. به صدا درآوردن آژیرهای خطر، روشن نمودن تابلوهای خروج اضطراری، تماس خودکار با آتش_ نشانی محلی، فعال سازی سیستم اطفای حریق خودکار، قفل کردن یا از حالت قفل خارج کردن درهای محل‌های مختلف (مانند درِخروجی های اضطراری) همگی از مواردی است که توسط سیستم‌های اعلام حریق اتوماتیک انجام می‌شود.

    سیستم‌های اتوماتیک نیز دارای دو نوع‌اند:

متعارف: (Conventiona) در سیستم‌های متعارف مسیرهای سیم کشی به صورت شعاعی یا خطی (رادیال) است وکلیة تجهیزات (آشکارسازها و شستی‌ها) یک منطقه از محل تحت پوشش سیستم اعلام حریق به وسیلة دوسیم به هم وصل می شوندو سپس به تابلوی کنترل مرکزی متصل می‌گردند. در صورت بروز حریق، علاوه بر روشن شدن لامپ‌های منطقه آتش سوزی آژیرهای تابلوی مرکزی نیز به صدا در می‌آیند. شمای کلی کابل کشی تجهیزات یک نمونه از این سیستم‌ها را درشکل ۱-۱ می‌بینید.

آدرس پذیر (addressable ): سیستم اعلام حریق آدرس پذیر، نوع جدیدتر سیستم‌های اعلام حریق است که علاوه برداشتن رفتار هوشمندانه درکشف حریق، دارای سرعت بالا در اطلاع رسانی پس ازکشف حریق است. در این نوع سیستم‌ها تابلوی کنترل مرکزی از یک یا چند حلقه، جهت کنترل آشکارسا زها، شستی‌ها و زنگها استفاده می‌کند. به هر قطعه یک شماره (خاص) آدرس اختصاص می‌یابد و سیستم بدون نیاز به سیم کشی مجزا برای هر قطعه، محل قرا رگیری آ نهارا به خوبی از روی آدرس‌ها می‌شناسد. می‌توان تا ۱۲۸ قطعه را بر روی یک حلقه کنترل کرد. لذا دراین سیستم‌ها، علا وه براینکه می‌توان منطقه‌ای را که در آن حریق اتفاق افتاده است تشخیص داد می‌توان دقیقاً عنصری که حریق را تشخیص داده است معین کرد و محل دقیق حریق را مشخص نمود همچنین می‌توان خبردهنده‌هایی را که مربوط به آن محل است فعال نمود.

سیم کشی بین تجهیزات توسط ۴ سیم (۲ سیم برای تغذیه و ۲ سیم برای انتقال اطلاعات) انجام می‌شود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here