شبكه كامپيوتري چيست ؟

0
5
اساسا يك شبكه كامپيوتري شامل دو يا بيش از دو كامپيوتر وابزارهاي جانبي مثل چاپگرها، اسكنرها ومانند اينها هستند كه بطور مستقيم بمنظور استفاده مشترك از سخت افزار ونرم افزار، منابع اطلاعاتي ابزارهاي متصل ايجاده شده است توجه داشته باشيد كه به تمامي تجهيزات سخت افزاري ونرم افزاري موجود در شبكه گويند. در اين تشريك مساعي با توجه به نوع پيكربندي كامپيوتر ، هر كامپيوتر كاربر مي تواند در آن واحد منابع خود را اعم از ابزارها وداده ها با كامپيوترهاي ديگر همزمان بهره ببرد. دلايل استفاده از شبكه را مي توان موارد ذيل عنوان كرد: ۱ - استفاده مشترك از منابع : استفاده مشترك از يك منبع اطلاعاتي يا امكانات جانبي رايانه ، بدون توجه به محل جغرافيايي هريك از منابع را استفاده از منابع مشترك گويند. ۲ - كاهش هزينه : متمركز نمودن منابع واستفاده مشترك از آنها وپرهيز از پخش آنها در واحدهاي مختلف واستفاده اختصاصي هر كاربر در يك سازمان كاهش هزينه را در پي خواهد داشت . ۳ - قابليت اطمينان : اين ويژگي در شبكه ها بوجود سرويس دهنده هاي پشتيبان در شبكه اشاره مي كند ، يعني به اين معنا كه مي توان از منابع گوناگون اطلاعاتي وسيستم ها در شبكه نسخه هاي دوم وپشتيبان تهيه كرد ودر صورت عدم دسترسي به يك از منابع اطلاعاتي در شبكه " بعلت از كارافتادن سيستم " از نسخه هاي پشتيبان استفاده كرد . پشتيبان از سرويس دهنده ها در شبكه كارآيي،، فعاليت وآمادگي دايمي سيستم را افزايش مي دهد. ۴- كاهش زمان : يكي ديگر از اهداف ايجاد شبكه هاي رايانه اي ، ايجاد ارتباط قوي بين كاربران از راه دور است ؛ يعني بدون محدوديت جغرافيايي تبادل اطلاعات وجود داشته باشد. به اين ترتيب زمان تبادل اطلاعات و استفاده از منابع خود بخود كاهش مي يابد.   ۵ - قابليت توسعه : يك شبكه محلي مي تواند بدون تغيير در ساختار سيستم توسعه يابد وتبديل به يك شبكه بزرگتر شود . در اينجا هزينه توسعه سيستم هزينه امكانات وتجهيزات مورد نياز براي گسترش شبكه مد نظر است. ۶ - ارتباطات: كاربران مي توانند از طريق نوآوريهاي موجود مانند پست الكترونيكي ويا ديگر سيستم هاي اطلاع رساني پيغام هايشان را مبادله كنند ؛ حتي امكان انتقال فايل نيز وجود دارد. در طراحي شبكه مواردي كه قبل از راه اندازي شبكه بايد مد نظر قرار دهيد شامل موارد ذيل هستند : ۱ - اندازه سازمان ۲ - سطح امنيت ۳ - نوع فعاليت ۴ - سطح مديريت ۵ - مقدار ترافيك ۶ – بودجه  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here