معایب فیبر نوری:

0
9
معایب فیبر نوری
  1. این نوع رسانه برای شبکه‌های معمولی و کوچک بسیار پر هزینه است.
  2. نصب فیبر‌های نوری کاری دشوار است.
  3. برای نصب فیبرهای نوری و تجهیزات آن به افراد متخصص نیاز است. اما در نصب سیم‌های مسی تقریبا اکثر افرادی که آشنایی کمی در این زمینه دارند می‌توانند آنها را نصب کنند.
  4. برای نصب فیبر‌های نوری دقت بسیار زیادی مورد نیاز است. حتی برای  قطع کردن آن. زیرا در این صورت زاویه شکست نور تغییر می کند و روند انتقال داده ها دچار اختلال می شود.
  5. غیر هادی بودن: فیبر توان الکتریکی را نمیتواند از خود عبور دهد گر چه این ویژگی را از خاصیت های فیبر نوری خواندیم اما در جای که گیرنده ی انتهای کابل باید تغذیه شود نیاز به توان الکتریکی است که به ناچار کابل های هادیه جداگانه ای باید در انتهای خط اصلی کشیده شود.
  6. یکی از اصلی‌ترین اشکالات فیبر‌های نوری شکننده بودن فیبر داخل کابل است. در صورت خم کردن بیش از اندازه سیم، فیبر مورد نظر شکسته و دیگر آن کابل به در‌د نمی خورد. در صورتی که سیم‌های مسی را هر چقدر که دوست دارید می‌توانید تا کنید.
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here