معرفی اجزا ءشبكه :

0
11
اجزا اصلي يك شبكه كامپيوتري عبارتند از : ۱- كارت شبكه : [NIC- Network Interface Card] براي استفاده از شبكه وبرقراري ارتباط بين كامپيوتر ها از كارت شبكه اي استفاده مي شود كه در داخل يكي از شيارهاي برد اصلي كامپيوتر هاي شبكه " اعم از سرويس دهنده وگيرنده " بصورت سخت افزاري وبراي كنترل ارسال ودريافت داده نصب مي گردد. ۲- رسانه انتقال: Transmission Medium رسانه انتقال كامپيوتر ها را به يكديگر متصل كرده وموجب برقراري ارتباط بين كامپيوتر هاي يك شبكه مي شود . برخي از متداولترين رسانه هاي انتقال عبارتند از : كابل زوج سيم بهم تابيده (Twisted- Pair ) كابل كواكسيال Coaxial وكابل فيبر نوري Fiber- Optic   ۳٫سيستم عامل شبكه Operating System] NOS- Network سيستم عامل شبكه برروي سرويس دهنده اجرا مي شود و سرويس هاي مختلفي مانند : اجازه ورود به سيستم Login" رمز عبور Password" چاپ فايل ها Printfiles مد يريت شبكه Net work را در اختيار كاربران مي گذارد.      

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here