آموزش سیستم اعلام حریق (۵)

0
19
زون بندی

درسیستم های اعلام حریق، مکانی را که می‌خواهیم حفاظت کنیم به مناطق مشخص تقسیم می‌کنیم تا در صورت بروزحریق بتوان محل حریق را سریع ترو راحت‌تر تشخیص داد. به هر کدام از این مناطق یک زون گفته می‌شود. از نظر ظرفیت، تابلوی کنترل مرکزی را با زون (منطقه) تقسیم بندی می‌کنند و معمولاً به صورت ۲، ۴،۸، ۱۶، ۲۴، ۳۲ زون ارائه می‌شوند.

حال به تشریح قسمت‌های داخلی تابلوی کنترل مرکزی می‌پردازیم:

ترانس تغذیه : ترانس تغذیه یک ترانس کاهنده ۲۲۰ به ۲۷ ولت است که خروجی آن به مدار یک سوسازی که روی برد الکترونیکی قرار می‌گیرد، وصل می‌شود. ولتاژ خروجی منبع تغذیه معمولاً ۲۴ ولت DC است.

منبع تغذیة اضطراری : منبع تغذیة اضطراری این تابلو، عبارت است از دو عدد باتری خشک (بدون نیازبه سرویس و نگه داری) ۱۲ ولت که به طور سری با را تأمین کند و DC یکدیگر بسته می‌شوند تا ۲۴ ولت در مواقع قطعی برق، وظیفه تأمین برق سیستم رابر عهده می‌گیرد. در حالت عادی که برق ۲۲۰ ولت وصل است سیستم باتری‌ها را شارژ می‌کند و برای مواقع قطعی برق آماده نگه می‌دارد وهنگام بروز قطعی برق به طور اتوماتیک وارد مدار می‌شود. ظرفیت باتری‌ها به تعداد زون‌های تابلو اصلی و قطعات وصل شده به آن بستگی دارد. اطلاعات لازم برای انتخاب باتری مناسب را باید از دفترچه راهنمای تابلوی کنترل مرکزی استخراج کرد.

برد الکترونیکی: بر روی این برد فیوزهای لازم و اتصالاتی برای تنظیم و قطعات الکترونیکی دیگری برای عملکرد مداردرحالت های مختلف وجود دارد.

کارت توسعه زون: یک مدار الکترونیکی است که امکان اتصال زون‌های بیشتر (معمولاً دو زون ) را به تابلو ایجاد می‌کند.

بیزر اشکال داخلی تابلو: این بیزر در مواقع زیر به صدا در می‌آید:

a. هنگام بروز اشکالی در مدار اعلام حریق مانند اتصال کوتاه یا قطعی
b. اشکال در منبع تغذیه برق شهر یا باتری
c. اتصال نداشتن باتری‌ها
d. هنگام آتش سوزی

ترمینا ل های اتصال:

ترمینال‌های اتصال شامل قسمت‌های زیرند:

a. خروجی ولتاژ DC کمکی برای تغذیه تابلوی تکرارگر به نام‌های AUX و GND
b. خروجی کنتاکت ها ی مربوط به رله قفل مغناطیسی در برای درهای اضطراری به نام‌های NO،NC و COM
c. خروجی برای آژیرها و چراغ‌ها ) معمولاً بیش از یک خروجی است(، به نام‌های S 1- و + ۱ S یا – ۲ S و S2+
d. خروجی برای زو ن ها، به نام‌های Z1,+Z 2- برای هر زون

قسمت‌های روی تابلو نیز به شرح زیرند:

لامپ‌های نشانگرشامل:

لامپ  Fault Sounder : روشن شدن این لامپ به معنی این است که در مدار آژیرها اشکالی ایجاد شده است.
لامپ  Fault Supply Power / Battery : روشن شدن این لامپ به معنی این است که برق ورودی شهر یا باتری‌ها دچار اشکال شده است.
لامپ On Mains: روشن شدن این لامپ به معنی این است که تابلو روشن است و اگر فقط این لامپ روشن باشد یعنی تابلو در حالت طبیعی ( نرمال ) است.
لامپ Fire برای هر زون: در مواقع اعلام حریق، لامپ زون مربوطه روشن می‌شود.
لامپ Fault: هرگاه خطایی، اعم از اتصال کوتاه یا قطعی، در زون اتفاق بیفتد روشن می‌شود.

درمدل های مختلف ممکن است LED های نشانگردیگری نیز وجود داشته باشند ولی موارد ذکرشده دربالا عموماً در تمام تابلوهای کنترل مرکزی وجود دارند.

شستی‌های کنترل: این شستی‌ها برای تنظیم حالات کار مختلف تابلو و درهنگام اعلام حریق و بروز خطا به کار می‌روند و دارای قسمت‌های زیر است:

شستی Reset / Resound / Test Zone Lamp : برای دوباره راه اندازی کردن تابلو اصلی
شستی  (Silence Alarms Sounders) : برای ساکت کردن صدای آژیرها
شستی (Silence Fault Sounders) : برای ساکت کردن بیزر داخلی تابلو
شستی (Evacuate)  : برای به صدا در آوردن آژیربه صورت دستی


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here