سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

0
31
سیستم اعلام حریق آدرس پذیر : اصول کشف و تشخیص حریق در سیستم های آدرس پذیر مشابه سیستم های متعارف است . به جز اینکه در این گونه سیستم ها هریک از آشکارسازهای اتوماتیک و یا شستی ها دارای آدرس منحصر به فردی هستند که از طریق آن تابلوی کنترل مرکزی قادر به شناسایی و تعیین هر یک ازآن هاست . 83   مدار کشف در این گونه سیستم ها نه به صورت شاخه ای بلکه به صورت حلقوی است ، که از تابلوی کنترل مرکزی آغاز و به همان تابلو ختم می شود . کلیه تجهیزات آشکارسازی به صورت موازی در همین مدار حلقوی جای می گیرند . هر حلقه می تواند به تناسب تعداد تجهیزات و سطوح مورد حفاظت یک یا چند منطقه را شامل شود و هر تابلوی کنترل مرکزی آدرس پذیر نیز می تواند یک یا چند حلقه را پشتیبانی کند . آشکارسازهای سیستم آدرس پذیر دارای قسمتی سوئیچ گونه هستند که برای شناسایی آنها توسط تابلوی کنترل مرکزی به کار می رود. به نظر می رسد که در سیستم های آدرس پذیر ، موضوع منطقه بندی چندان حائز اهمیت نباشد ، زیرا شناسایی آشکارسازها از طریق شناسه اختصاصی آن ها امکان پذیر است . اما گستردن حلقه تشخیص بر بستر مناطق مختلف می تواند به کشف محل وقوع سرعت بیشتری دهد . بنابراین در این گونه سیستم ها نیز اگر چه مناطق در قالب مدار مطرح نیستند ، اما با توجه به همان معیارهای تعیین منطقه حریق ، به صورت مجازی در نظر گرفته می شوند . حداکثر مساحت فضاهایی که توسط یک حلقه می توانند حفاظت شوند ، ده هزار متر مربع است و بر این اساس یک حلقه ۵ منطقه را پوشش می دهد . در سیستم های آدرس پذیر نیز همچون سیستم های متعارف باید حداقل دو مدار آژیر در نظر گرفته شود . آشکارسازهای آدرس پذیر نیز مانند آشکارسازهای متعارف دارای حساسیت از پیش تعیین شده کارخانه ای و عملکرد رله گونه هستند .   82   با این تفاوت که از مکانیسم خاصی برای آدرس دهی برخوردارند . تابلوی کنترل مرکزی سیستم های آدرس پذیر دارای نمایشگر LCD با قابلیت نمایش پیام های کوتاه متنی هستند و می توانند هریک از آشکارسازها یا شستی ها را شناسایی کنند .   81

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here