سیستم اعلام حریق متعارف

0
10
سیستم متعارف از قدیمی ترین انواع سیستم های اعلام حریق است که علی رغم تغییرات کیفی اندک همپنان مورد استفاده قرار می گیرد . در این نوع سیستم چندین آشکارساز و شستی که یک منطقه را پوشش می دهند در قالب یک مدار به هم پیوسته و به تابلوی کنترل تصویر مشاهد مرکزی متصل می شوند . بنابراین هر مدار نماینده یک منطقه خواهد بود نحوه سیم بندی این تجهیزات را در تصویر مشاهده می کنید . نحوه هم بندی تجهیزات کشف و تشخیص نسبت به تابلوی کنترل مرکزی به صورت شاخه ای و یا به عبارت دیگر شعاعی است . هر تابلوی کنترل مرکزی متعارف می تواند ۲ ، ۴ ، ۸ ، ۱۲ و یا مدارهای بیشتری را پشتیبانی کند . 7576

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here