سیستم اعلام حریق هوشمند

0
7
آشنایی با سیستم اعلام حریق هوشمند : سیستم های متعارف و آدرس پذیر علی رغم تمایز در نحوه هم بندی و سطح فناوری به کار گرفته شده در آن ها، در یک اصل مشترک هستند و آن نحوه عملکرد رله گونه آشکارسازها است،در حالی که در سیستم هوشمند که آن را سیستم آدرس پذیر آنالوگ نیز می خوانند، اساس عملکرد بر پایه استفاده از ریزپردازنده در آشکارسازها و تابلوی کنترل مرکزی و راهبری نرم افزاری پی ریزی شده است. در سیستم های هوشمند، آشکارسازها همواره فعال و به طور پیوسته پاسخگوی سیگنال های ارسالی از سوی تابلوی کنترل مرکزی هستند و مانند سیستم های آدرس پذیر و متعارف تنها در دو وضعیت هشدار یا عدم هشدار قرار ندارند.بنابراین در این گونه سیستم ها، آشکارسازها نقش حس گر هایی را بازی می کنند که داده ها را به عنوان سیگنال های ورودی در اختیار ریزپردازنده تابلوی کنترل مرکزی قرار می دهند . هم بندی سیستم های هوشمند نیز مانند سیستم های آدرس پذیر به صورت حلقوی است و می توان با هر حلقه ، ده هزار متر مربع را فارغ از تعداد آشکارسازها تحت پوشش قرار داد. آشکارسازهای سیستم هوشمند خود دارای ریزپردازنده هستند و حساسیت آن ها در مقابل اثرات آتش از طریق تابلوی کنترل مرکزی قابل تنظیم است. در این سیستم، آشکارسازها با پایش پیوسته شرایط محیطی از نظر دود و گرما،اطلاعات را در اختیار تابلوی کنترل مرکزی قرار می دهند و تابلو نیز بر اساس تنظیم های از پیش تعیین شده نرم افزاری ،واکنش مناسب را نشان می دهد. در این سیستم ، آشکارسازها بیش از آن که در خور این نام باشند نوعی حسگر محسوب می شوند که وظیفه تشخیص را به عهده ندارند،بلکه مقادیر را به طور مستمر در اختیار تابلوی کنترل مرکزی قرار می دهند و این تایلوی مرکزی است که با مقایسه مقادیر ارسالی با مقادیر مرجع ذخیره شده، وضعیت عادی یا غیر عادی را تشخیص می دهد. در این سیستم ، نشانی هر یک از تجهیزات آشکارساز در حافظه تابلوی کنترل مرکزی ذخیره می شود و به طور ثابت سیگنال بازخواست کننده ای به منظور تعیین وضعیت کلی سیستم از سوی تابلوی مرکزی به هر یک از تجهیزات فرستاده می شود و به این طریق، سیستم در هر ۵ تا ۱۰ ثانیه یکبار به طور کامل وارسی می شود. پشتیبانی نرم افزاری این مکان را به سیستم می دهد تا بتوان یک یا چند آشکارساز را ابتدا به صورت مجازی و سپس به طور واقعی از مدار حذف کرد.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here