شاید در پروژه‌ای دستگاه ضبط کننده (DVR) داهوا را نصب‌کرده باشید، برای این دستگاه نرم‌افزار CMS که می‌توانید در سیستمی به‌صورت Clinet نصب. ادامه مطلب